Tapahtunut

VENK ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin KEVAn Helsinkisalissa 2023

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n vuosikokous valitsi Markku Virtasen jatkamaan puheenjohtajana. Hallitukseen valitiin muutamia uusia nimiä. Katso tarkemmin kohdasta yhteystiedot. Kokouksessa käsiteltiin hyvässä sovussa sääntömääräiset asiat.

Kelo ry on tehnyt kansalaisaloitteen 5.9. 

Työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä oleville joukkoliikenteen palvelut maksuttomiksi tai yleinen valtakunnallinen omavastuumaksu paikallis- ja lähiliikenteessä

Aloitteen sisältö

Laki /Joukkoliikennelaki (869/2009)
Lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset ovat velvollisia määrittämään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Valtakunnallisen liikenteen palvelutason määrittelee liikenne- ja viestintäministeriö. Eri väestöryhmien tarpeet on otettava palvelutason määrittelyssä huomioon.
Palvelutason määrittelyä valmistellessaan viranomaisten tulee toimia tarpeellisilta osin yhteistyössä keskenään sekä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa. Joukkoliikenteen palvelutason määrittelyyn tulee sisällyttää yhteistyö vuoden 2023 alusta toimintansa aloittaneet 21 hyvinvointialuetta sekä Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä. Yhteistyönä tulee mahdollistaa työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeellä oleville joukkoliikenteen palvelujen saatavuus joko maksuttomana tai pienellä omavastuumaksulla.

Kannattaa käydä allekirjoittamassa. Aikaa on 6 kuukautta

Löydät aloitteen alla olevasta osoitteesta:

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/12579