Ajankohtaista

Käy allekirjoittamassa kansalaisaloite 22.4.2019 mennessä!

Eläkeläisten edunvalvoja

Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry on lähinnä ammattialapohjaisten valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen muodostama järjestö. VENK ry rekisteröityi 18.3.2008.

Sääntöjensä mukaan VENK ry toimii eläkkeensaajien edunvalvojana, tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja, pitää yhteyttä vanhus- ja eläkeasioiden neuvottelukuntaan, seuraa Euroopan unionin sosiaali- ja eläkepoliittisia linjauksia, edustaa jäsenjärjestöjään yhteisesti sovituissa asioissa, edistää ikäihmisten tasavertaisuutta yhteiskunnassa sekä heidän etujensa ja oikeuksiensa toteutumista, tekee tunnetuksi jäsenjärjestöjensä toimintaa ja järjestää seminaareja.

VENK ry:hyn kuuluu kuusi valtakunnallista eläkeläisjärjestöä: Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry, Oikeutta Eläkeläisille ry , Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Päällystöliiton evp-yhdistys ry, Suomen Ruskaliitto ry, VR Eläkeläisten Liitto ry.

VENKissä on yli 30 000 jäsentä.

VENKin hallituksessa on puheenjohtaja sekä yksi jäsen jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.