Päällystöliiton evp-yhdistys ry

Jäsenistömme muodostavat puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa vakinaisena henkilöstönä palvelleet ali-, toimi- ja opistoupseerit (ammattikunnan nimike on vaihtunut kahdesti). Päällystöliitto ry on AKAVA ry:n jäsenjärjestö.

Yhdistyksen tarkoituksena on turvata ja kehittää ali-, toimi- ja opistoupseereiden toimeentuloa eläkkeellä siirtymisen jälkeen ja edistää jäsenten maanpuolustushenkistä yhteenkuuluvuutta. Lisäksi yhdistyksen tehtävänä on osallistua ja tarvittaessa tukea ammattikunnan kirjallisen, esineellisen sekä suullisen perinteen tallentamista.

Yhdistyksen toiminta-alue on koko Suomi. Jäsenmäärämme on noin 1700 henkilöä. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Eläkeläisten edunvalvontaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista harjoitamme yhteistyössä VENK ry:n jäsenjärjestöjen kanssa sekä osallistumalla Akavan senioriverkoston toimintaan.

Yhteystiedot:

Markku Virtanen, puheenjohtaja
040 7693256
markku.s.virtanengmail.com
puheenjohtajaevp-yhdistys.fi
Pertti Heikkilä, sihteeri
pertti.heikkilapp1.inet.fi